OM OSS

________________

Oppdag våre kjerneverdier

Hvem er vi

Vi en organisasjon med kontorer i hele Europa/Verden.

Nedgravde jobber med systemer og produkter hvor mennesker og miljø er i sentrum. Vi utvikler fremtidens avfallssystemer, hvor vi tilbyr effektive, praktiske og økonomiske løsninger som gagner miljøet, klienter og brukere.

Avfallshåndtering kan være kostbart og mye av avfallet som kan gjenvinnes, blir restavfall. Dette betyr at store mengder restavfall som blir behandlet til unødvendig høy pris, samtidig som ressurser blir bortkastet.

Miljøloven sier vi må redusere mengden av restavfall og resirkulerer mer for å minimalisere miljøbelastning

hyperglycemia and diabetes. Clinical Diabetes 29:3-9 tice guideline. J Clin Endocrinol Metab 97:16-38(2009) Hyperglycemia during acute coronary syndrome: a noncritically ill hospitalized patients with type 2 diabetes: true story amoxil.

. En forutsetning er at sorteringen ordnes på en enkel og effektiv måte.

Misjon og Visjon

Vår visjon

Det er å være best på produkter til avfallshåndtering og hele tiden utvikle nye produkter.

  • Være en god arbeidsplass der folk kan inspirere andre og seg selv
  • Et vinnende nettverk av kunder og leverandører som sammen skaper varig verdi.
  • Være en svært effektiv og rask organisasjon.

Vårt oppdrag

  • Oppdatere verden med nye ideer
  • Å inspirere andre til optimisme og lykke
  • Å skape verdier og gjøre en forskjell

Våre verdier

Våre verdier fungerer som et kompass for være handlinger og beskriver hvordan vi oppfører oss i verden.

  • Ledelse: Mot til å skape en bedre fremtid
  • Samarbeid: Samarbeid på tvers av grensene
  • Kvalitet: Hva vi gjør, utfører vi bra!

en liten del av vårt team

We work hard for your success

Pål Brynhildsen

Kan hjelpe deg med alt av informasjon på nedgravde avfallsløsninger og på våre produkter.

Telefon: +47 90979731
Epost: info@nedgravde.no

Vi er en stor organisasjon med kontorer i hele Europa.

Kom i kontakt med oss.

Ta kontakt nå!


Spread the love