Kroksystemer

Kroksystemer

En-Krok / To-krok / Tre-krok / Kinshofer (  Mushroom )

Utvalget av kroksystemer på de Helt nedgravde

Sikkerheten først og

Kvalitet

Kroksystemene

PWS kan levere markedets best løsning på de forskjellige kroksystemene. Det leveres krokløsninger i henholde til de forskjellige spesifikasjonene tilpasset alle markeder i Europa. Bare to-kroksystemer finnes det to valg og til Kinshofer har vi tre forskjellige løsninger. Vi tilpasser de etter kundeforespørsler. Krokene er også sertifisert i henhold til SN-EN13071.

Se på prosessen hvordan krokene fungerer

 

Sikkerhet med riktig løftekroker

11

En-krok systemet

En-krok systemet fungere på alle typer av fraksjoner og er meget stabilt i drift med få bevegelige deler. Da en-krok ikke har vaiere eller trinser, men kun en utløser mekanisme på bunnluken som er kraftig bygget for å tåle de store påkjenningene ved tømming.

Driftssikkert

Få bevegelige deler!

Det må brukes en spesialbil tilpasset en-krok systemet for tømming. Denne bilen har en hydraulisk løfter som lokker bunnluken på avfallscontaineren!

 

22

To-krok systemet

To-krok systemet er det mest brukte systemet når de fleste starter opp med henting av nedgravde avfallsløsninger. Da de ofte kan brukes standard lastebiler med kran som har to-kroker. Her trengs det ikke spesialbiler i oppstartfasen. Og det går raskt og tømme med to-kroksystemet.

Raskt!

Fleksibelt!

Det er også mulig å bruke spesialverktøy på kranen til å løfte to-kroksystemet, og er samme løsning som de bruker på Kinshofer (Mushroom).

 

 

33

Tre-krok systemet

Tre-kroksystemet er lite brukt her i Norge, men brukes ofte når du har flere fraksjoner i samme delte innercontainer. Eks. Restavfall og matavfall i to-delt innercontainer. Hver av krokene åpner hver sin luke og den kroken i senter holder containeren stabilt.

Flere fraskjoner!

På to-delt container!

Det er ikke alle fraksjoner som kan brukes i samme container, da plassen blir redusert. Det er mulig å dele den opp i forskjellige størrelser eks. 40/60 eller 50/50.

 

 

 

 

43

Kinshofer (Mushroom)

Kinshofer (Mushroom) er mye brukt her i Norge da det er et meget effektivt kroksystem som du trenger et spesialverktøy av typen Kinshofer på bilen for å kunne løfte brønnene. Du styrer container og luke åpninger med fjernkontroll som gjør containeren stabil. Sjåføren slipper å styre container manuelt.

Sikkerheten!

Raskeste løsningen!

Dette er den sikreste løsningen på markedet, men krever at bilen er utstyrt med dette verktøyet.

 

 

 

 

Alle krokene som er tilgjengelige

 

Andre løsninger

Dette kan vi
tilby

Egen løfteramme

Alle løftekrokene er festet i egen ramme som er uavhengig av selve innkastsøylen. Dette er en fordel pga. strekkbelastninger som ikke belaster innkastsøylen. Løfterammen tåler store belastinger og både rammen å løftekroken enkelt byttes ut.

Fotpedal for enklere tilgang

Fotpedal for enklere tilgang til trommelen. Denne kan brukes til flere fraksjoner med trommel som også kan låses både med elektronisk brikke og ASSA låsesylinder.

Handikapvennlige

Innkastsøylene er handikapvennlige med riktig innkast høyde og har lav dra kraft på våre tromler. Gågulvet er også tilpasset for enkel tilgang til innkastet.

Se på våre andre produkter

Både over og under bakken

Frog over bakken container

Frog er vår overbakken løsning som passer inn der de ikke kan grave. Frog 3m3 kan graves ned kun 40 cm så innkasthøyden blir ideell. For maks fyllingsgrad så leverer vi de med doble innkast.

Toronto delvis nedgravd

Toronto leveres til alle fraksjoner i med innercontainer i stål og betongbrønn. Solid og meget effektivt med låssystemer.

Bagio delvis nedgravd

Bagio er vår delvis nedgravde avfallsløsning som leveres med både dobbel trommel og tilpasset access kontroll. Kan leveres uten trommel tilpasset alle fraksjoner.

 

Spread the love