Kaptein Storms vei 2-54


Det er kommer et prosjekt i Kaptein Storms vei 2-54, i Moss som skal ha 4 stk. helt nedgravde avfallsløsninger av typen Evolution L. Dette prosjektet skal åpne i november.

Her har de fått satt ned brønnene, men venter med å montere innkasthusene da de kan bli skadet når det jobber med anlegget. Dypoppsamlere er fremtidens avfallsløsning.


Spread the love

About The Author