Ekholt Terrasse

Ekholt Terrasse, i Moss har valgt løsningen med helt nedgravde av typen Evolution L. Dette er et nybygg prosjekt i Varanaveien 29, 1525 MOSS.

Spread the love

About The Author